20 August 2022

Likwidacja Fundacji na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana

Uchwałą Kapituły Fundacji r 1/2022 z dnia 17 stycznia 2022 (publikacja w KRS 14 marca 2022) rozwiązano Fundację i otwarto likwidację.

Wzywamy wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności