8 April 2019

Statement on the Polish Teachers’ Strike

The nationwide teacher strike is a profound and urgent matter for the well-being of Polish students. As an entity placing the Polish youth at the heart of its mission, we would like to officially address the issue. We are fully aware that the discussed wage reform is a complex problem and that the government struggles to find a balance between the needs of teachers and budget constraints. However, we believe that the education of the young generation, affecting the perspectives of Poland’s future development, should be treated with the highest priority. A modern and functional education system is in the interest of every citizen. We hope that an agreement will be reached within the next few weeks and we are very happy to hear that despite the ongoing strike, high school graduates will likely receive their classification in all schools on time to sit the final exams. Mindful of the still valid message of our Patron’s address to UN General Assembly in 1945, we want to recall the importance of the problem of children’s wellbeing and development. We feel compelled to summon both parties, the Polish government and the teachers’ unions, to continue the dialogue and search for compromise which will result in a solution benefiting the whole society.

Polish text:

Ogólnopolski strajk nauczycieli jest istotną i pilną sprawą dla polskich uczniów. Jako fundacja stawiająca dobro polskiej młodzieży za swój najwyższy cel i wartość chcielibyśmy zająć stanowisko w tej sprawie. Jesteśmy w pełni świadomi, że omawiana reforma systemu wynagrodzeń jest złożonym problemem i że rząd stara się znaleźć równowagę między potrzebami nauczycieli a ograniczeniami budżetowymi. Uważamy jednak, że edukacja młodego pokolenia, wpływająca na perspektywy przyszłego rozwoju Polski, powinna być traktowana z najwyższym priorytetem. Nowoczesny i funkcjonalny system edukacji jest w interesie każdego obywatela. Mamy nadzieję, że porozumienie zostanie osiągnięte w ciągu najbliższych kilku tygodni i cieszymy się z wieści, że mimo trwającego strajku najpewniej dojdzie do klasyfikacji maturzystów we wszystkich szkołach. Pamiętając o wciąż aktualnym przesłaniu naszego Patrona, skierowanym do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1945 r., pragniemy przypomnieć o znaczeniu problemu dobrobytu i rozwoju dzieci. Czujemy się zobowiązani wezwać obie strony, polski rząd i związki zawodowe nauczycieli, by kontynuowały dialog i szukały kompromisu, który doprowadzi do rozwiązania korzystnego dla całego społeczeństwa.